10 nových tipov pre lepšie googlovanie na google.sk

Autor: miroslav babinsky | 11.3.2008 o 22:22 | Karma článku: 11,64 | Prečítané:  5913x

Väčšina z nás používa Google tak, že do vyhľadávača napíše hľadané slovo/slová a stlačí Enter. Sila google spočíva práve v tom, že najrelevantnejšie odkazy sa zobrazia hneď ako prvé. Čo však urobiť ak hľadáte niečo špeciálne a najmä slovenské na google.sk? Môžete skúšať viac krát alebo si prečítať návod od google, ktorý je v angličtine alebo hľadať rady aké preložil Michal Csanaky alebo aké vám dám ja...

Tento text vznikol ako reakcia na predchádzajúce blogy a články uvedené dole. Snažil som sa zoradiť jednotlivé rady podľa dôležitosti.

1. Výber kľúčových slov

 • najprv si rozmyslite, čo hľadáte a ako to najčastejšie nazývajú tí, ktorí stránky vytvárajú (napr. Slovensko je výstižnejšie ako domovina),
 • rozmyslite si, ktoré slovo/slová sú najviac charakteristické, pre to čo konkrétne hľadáte, tzv. kľúčové slová (napr.: dovolenka na Slovensku)
 • pouvažujte nad rôznymi kombináciami, poradím (dôležitejšie na začiatok) a alternatívami (pádom) kľúčových slov (napr.: dovolenka na Slovensku / dovolenka Slovensko / Slovensko dovolenka ).
  Poznámky:
  • google nerozlišuje malé a veľké písmená,
  • ak použijete slová v cudzej reči dostanete aj výsledky v cudzej reči napr. Slovakia (bližšie v časti o rozšírenom hľadaní),
  • google neumožňuje vyhľadávanie pomocou zástupných znakov * ?. V google hviez­dička * označuje zástupné slovo alebo slová a nie znaky: napr. kuchár * kurz nevyhľadá kuchársky kurz ale skôr kurz kuchár čašník.
  • google upozorňuje na preklepy. Ak napríklad zadáte Krimnic google.sk vám po­núkne: Mali ste na mysli/Chceli ste hľadať: Kremnica? Je na Vás, či uznáte, že ste urobili preklep alebo nie.
  • google hľadá aj gramatické modifikácie (napr.: slovenské nátura nájde aj sloven­ská nátura). V angličtine (google.com) je gramatika jednoduchšia, a preto je táto vlastnosť prepracovanejšia.
 • spustite vyhľadávanie (treba stlačiť Hľadať v Google alebo stačí Enter),
 • ak nedostanete žiadne výsledky, alebo príliš málo výsledkov (napr. dedina Sziragh) skon­trolujte správnosť zápisu slov alebo ich zadajte menej. V opačnom prípade použite viac kľúčových slov (napr. dovolenka Slovensko lacné ubytovanie)
 • skúste podľa prvého pohľadu posúdiť, ktoré slová nechcete vo výsledkoch. Použite operá­tor - (bez medzery) (napr. dovolenka Slovensko lacné ubytovanie -Chorvátsko)
 • pozrite prvé výsledky v poradí, či zodpovedajú vašim predstavám. Ak nie, snažte sa prispô­sobiť alebo zmeniť kľúčové slová a to aj viackrát (napr. Slovensko ubytovanie rezer­vácia / Slovensko ubytovanie lacné / Slovensko ubytovanie katalóg)
 • preklikajte výsledky, ktoré sa najviac podobajú želaným. Všímajte si aj adresy výsledkov (zelené). Ak hľadáte všeobecné informácie, adresy sú zvyčajne krátke. Dlhé a podozrivé adresy, alebo adresy na iných vyhľadávačoch a katalógoch môžete zvyčajne ignorovať. Reklamu (sponzorované odkazy) berte do úvahy len ak ste ochotní kupovať/platiť/objednávať. Ak chcete vidieť naraz viac výsledkov môžete použiť pravý klik a Otvoriť v novom okne alebo si google tak nastaviť.

2. web stránky / písané po slovensky / stránky zo Slovenska

 • Keď vyberiete možnosť: web stránky budú vo výsledkoch zahrnuté výsledky zo všet­kých web stránok (napr.: notebook TravelMate) avšak s ohľadom na to, že používate go­ogle.sk, budú na prvých miestach slovenskí predajcovia. Ak chcete tento notebook kúpiť na Slovensku, potom je to v poriadku, ak však chcete o ňom získať informácie v angličtine, potom je lepšie prejsť na http://www.google.com/.
  Možnosť: stránky písané po slovensky zobrazí pravdepodobne tie výsledky, ktoré majú nastavené kódovania na normu podporujúcu slovenčinu (aj češtinu), čo je napríklad ne­vyhnutné na to aby sa zemepisné názvy pri hľadaní „Slovakia accomodation" zobrazili správne. Avšak samotné stránky sú v tomto prípade väčšinou v angličtine (táto možnosť zodpovedá nastaveniu jazyka v rozšírené hľadanie).
  Možnosť: stránky zo Slovenska (Región v rozšírenom hľadaní) zobrazí pravdepodobne stránky registrované slovenskými subjektami, čo môžu byť a nemusia byť stránky s top level doménou .sk
 • Z uvedeného vyplýva, že posledné dve možnosti nezodpovedajú presne svojmu popisu. Na­vyše pri prednastavenej možnosti: web stránky vidíte z popisov v akej reči a na akej doméne sú výsledky. Ak do hľadania vložíte slovenské slovo (napr. Slovakia ubytova­nie), je pravdepodobné, že dosiahnete len slovenské výsledky.
 • Ak chcete aby ste vyhľadávali len na slovenskej doméne .sk (alebo maďarskej .hu), na­učte sa používať operátor sídlo (site) v rozšírených možnostiach hľadania.

3. Použitie kombinácii AND/OR. Zahrnúť a vylúčiť konkrétne slová (+/-)

 • Google umožňuje vytvárať zložené logické „search queries" a to pomocou zátvoriek a operátorov OR = alebo a AND = a, ako napríklad: (Sziragh OR Szirák) AND (Neogra­diensis OR Novohrad). Poznámka: Zapísanie viacerých slov s medzerou medzi nimi zodpo­vedá operátoru AND, a preto sa tento operátor nemusí vypisovať. Naopak "or" go­ogle.com ignoruje a google.sk ho považuje za normálne slovo, a preto treba or za­dávať ako OR teda VEĽKÝMI PÍSMENAMI (o čom google.sk informuje)
 • Google.com okrem slov and a or ignoruje aj niektoré ďalšie, pretože sa v texte vyskytujú príliš často a spomalilo by sa tak vyhľadávanie, medzi tieto tzv. stop words patria aj: the, where, how, what, a mnoho podobných jednoduchých krátkych slovíčok. Ak teda zadáte vyhľadávať how to install windows, google bude vyhľadávať len install windows, preto ak potrebujete do svojho vyhľadávania zahrnúť niektoré z týchto slovíčok, musíte použiť znamienko plus: +how +to install Windows. Ak chcete naopak niektoré slova vylúčiť mu­síte použiť znamienko mínus: čiže ak nás zaujíma inštalácia windows ale chceme vylúčiť windows 98 použijeme kľúčové slova: +how +to install windows -98. V tomto prípade google nájde všetky stránky ktoré obsahujú install windows a zároveň aj slova how a zároveň vylúči stránky ktoré obsahujú číslo 98

4. Fráza ("")

 • Ak chcete aby google vyhľadal úplne presne to, čo zadáte, použite „frázu", teda zadanie vy­hľadávaného reťazca s úvodzovkami: "how to install Windows". Google vyhľadá stránky ktoré obsahujú presnú frázu how to install Windows, teda všetky slová ako sú uvedené a idú presne za sebou tak, ako boli zadané. Výsledkov bude samozrejme menej.

5. Synonymá

 • v prípade, že potrebujete nájsť vhodné kľúčové slovo, ale žiadna vhodná alternatíva slov vám nenapadne, skúste použiť vyhľadávanie pomocou synoným. Napríklad hľadané je synonymom k slovu elderly, použite príkaz elderly a google vyhodí rôzne možnosti ako napríklad: senior, older, aged, ... Ak chcete aby zobrazil len výsledky bez pôvodného slova zadajte: elderly -elderly

6. Podobne stránky

 • ak ste našli stránku, ktorá vyhovuje svojim obsahom a chcete nájsť ďalšie s podobným za­meraním použite príkaz related,
 • napríklad ak chcete nájsť stránku s podobným zameraním ako www.sme.sk, pomocou related:sme.sk google vyhľadá ďalšie "informačné" serveri v slovenskom jazyku, ako naprí­klad pravda.sk, bleskovky.sk, atd... Poznámka: závisí od dôslednosti kategorizácie google, ktorá nie je až taká dobrá v slovenskom jazyku.

7. Ostatne vyhľadávacie operátory (použitie rozšíreného hľadania)

Podobne ako operátor related existujú aj ďalšie príkazy, ktoré určujú google obmedziť vy­hľadávanie tak, aby obsahovalo aj určitú špecifickú vlastnosť. Použitie je možné dvoma spô­sobmi: 1. kliknutím na Rozšírené hľadanie alebo priamo zadaním operátor:parameter
Zoznam operátorov:

 • allinanchor: vyhľadávanie viacerých slov len v názvoch odkazov na stránke
 • allintext: vyhľadávanie viacerých slov len v texte stránok
 • allintitle: vyhľadávanie viacerých slov len názvoch stránok
 • allinurl: vyhľadávanie viacerých slov len v názvoch webových adries
 • filetype: vyhľadávanie len súborov určeného formátu
 • inanchor: vyhľadávanie len jedného slova len v názvoch linkov na stránke
 • intext: vyhľadávanie len jedného slova len v texte stránok
 • intitle: vyhľadávanie len jedného slova len v názvoch stránok
 • inurl: vyhľadávanie len jedného slova len v názvoch webových adries
 • site: výsledky z webovej lokality alebo z domény

Príklad: jablko site:.cz vyhľadá jablko ale len na českom webe.

8. Vyhľadávanie špecifických faktov (v angličtine)

Mnoho faktických informácii dokáže google zodpovedať celkom presne a nad ostatné vý­sledky vyhľadávania uvedie konkrétnu odpoveď, napríklad:

9. Google služby

 • Google kedysi podporovalo otvorený projekt Google Directory (po slovensky katalóg), kde sú usporiadane a zoradene stránky podľa obsahu a kategórie. Okrem vyhľadávania na webe a v katalógu je možné na google.sk hľadať priamo podľa rovnakých zásad aj medzi Obrázkami, Skupinami a Fotografiami (Picasa). V anglickej verzii sú navyše ešte Maps, News a Shopping. Google samozrejme všade pchá svoj e-mailový program Gmail. V poslednom období zaviedli iGoogle, ktoré umožňuje vlastné nastavenie blokov (gadgetov) na vy­hľadávacej stránke. Škoda, že ešte veľa nástrojov ako napr. Language Tools a pod. nie sú v slovenčine.

10. Ostatné špecializované google vyhľadávače


Tento text vznikol ako reakcia na Michal Csanaky http://csanaky.blog.sme.sk/c/72015/10-tipov-pre-lepsie-googlovanie.html, ktorý bol prekladom Michael Miller: Ten Tips for Smarter Google Searches  a z dôvodu že http://www.google.sk/intl/sk/help.html a http://www.google.sk/support/ nie sú preložené kompletne do slovenčiny. Google má v originály 6 tipov: http://www.google.com/support/bin/static.py?page=faq.html&hl=sk#anchor_link_4
Mimochodom toto je môj prvý článok na blog.sme.sk. Pridajte karmu ak sa Vám nehnusí...
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Komentár šéfredaktorky Beaty Balogovej

Už nejde len o facky Sulíkovi

Uzná Matovič, že dostal krajinu do krízy?

Autorská strana Jakuba Fila

Rekonštrukcia vlády? Aké sú možnosti a ako to bude vyzerať

Vzdávanie sa moci ide proti prirodzenosti strán.


Už ste čítali?